donateursactie 2020

Onze donateursactie is een succes geworden. We zijn heel blij met alle giften! Hartelijk dank daarvoor. Hebt u onze kaart gemist en wilt u alsnog een bijdrage geven om de Hensbroeker Kerk in stand te houden? Dat kan via rekeningnummer NL38 RABO 0327 7044 62, t.n.v. Stichting Vrienden Hensbroeker Kerk.